Propozice

 
Srdečně Vás zveme na Voříškiádu do Němčiček. Jedná se o druhý ročník. 
 
Propozice: 
 
Datum konání: 22.7. 2017
 
Místo konání: Němčičky okr. Břeclav (bližšší popsání místa naleznete v sekci jak se k nám dostanete)
 
Startovné: za prvního pejska 250,- za každého dalšího téhož majitele 150,-   Platba na místě NENÍ MOŽNÁ
 
Uzávěrka přihlášek: 28.6. 2017  Po tomto termínu nebude možné přijímat platby ani přihlášky.
 
Platby zasílejte na číslo účtu:  150 998 8028/3030
 
Program:
 
07:30 - 08:30 : Přejímka psů
08:45 -           : Zahájení výstavy
08:45 - 11:30 : Posuzování
11:30 - 12:00 :Obědová pauza
12:00 - 15:00 : Vyhlášení absolutních vítězů,doplňkové soutěže
Časy jsou jen orientační
 
Kategorie výstavy
 
Štěňata (od 3 - 12 měsíců kříženci/psi bez pp)
Veteráni ( od 8 let a výše kříženci/psi bez pp )
Psi bez pp - do 40 cm
Psi bez pp - nad 40cm
Feny bez pp - do 40 cm
Feny bez pp - nad 40 cm
Kříženci psi - do 40 cm
Kříženci psi - nad 40 cm
Kříženci feny - do 40 cm
Kříženci feny - nad 40 cm
Psy + Feny s průkazem původu (nerozděluje se pohlaví,výška,stáří pejska)
 
 
 
Absolutní vítěz voříšků (1.místo z kříženců psů i fen) NĚMČICKÝ VOŘÍŠEK
Absolutní vítěz psů bez PP (1.místo z psů bez pp feny i psi)
 
 
V případě malého množství v jednotlivých kategoriích má pořadatel právo kategorie sloučit.
 
Doplňkové soutěže
 
Pejsek šikula
Díťě a pes
Psí duo
Podoba pána a psa
 
Na soutěže se hlásí na místě,jednotlivá soutěž 50,- 
 
 
V průběhu výstavy bude možnost se svést na koních z našeho ranče.
 
Veterinární a všeobecné podmínky
 
- pes musí být klinicky zdravý
- pes musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině uvedenou v očkovacím průkazu (nesmí být starší déle než rok)
- z výstavy se vylučují feny v době hárání,ve vysokém stavu březosti,kojící feny a psi s kupírovanýma ušima
 
Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo vzájemnému napadání nebo poranění zvířat či osob a jsou plně odpovědni za případnou škodu či újmu, způsobenou jejich psem. Agresivní psi budou z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení výstavního poplatku. 
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není povoleno a kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Vystavovatelé jsou povinni udržovat pořádek v areálu výstaviště, uklízet po svých psech a řídit se pokyny pořadatelů.